Bestyrelse 2021.

Formand
Mary-Ann Lebeck
Snekkersten
Tlf:2670 6424
maryannlebeck@gmail.com
Næstformand
Karsten Mentz
Aabybro
Tlf.  5191 8788
kme@mentz-nord.dk
Kasserer
Erling Carlslund LarsenRanders NV
Tlf: 5338 0441
Erla@stofanet.dk
Sekretær
Joan Kruse 
Ulstrup
Tlf:  2527 9409
krusejoan@hotmail.com

Hjemmesideansvarlig

Harni Hess
Ry
Tlf:    4059 2748
h.hess1502@gmail.com
Revisor                      
Søren P. Johansen

1. Suppleant

Poul Erik Rasmussen
2. Suppleant
Gitte Mentz